ARAMA
Koru Belediyesi

İlan

Geri

İlan

3 Ekim 2022

Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik ve 22.10.2016 tarih ve 29865 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereği “yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak gerekmektedir. Başarı puanı altmıştır. Başarı puanı yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir.” hükümleri gereğince 21/08/2022 tarihinde yapılan yazılı ve 26/09/2022 tarihinde yapılan sözlü sınavlara katılan personelimizin almış oldukları puanlar aşağıda sunulmuştur. İlanen duyurulur. 03/10/2022

                                                                                                             Kamil YAMAN

                                                                                                             Belediye Başkanı

 

 

ŞEF KADROSU İÇİN:

 

 

SIRA

 

SİCİL NO

 

ADI

 

SOYADI

YAZILI SINAV PUANI

SÖZLÜ SINAV PUANI

 

ORTALAMA PUANI

 

SINAV SONUCU

 

1

 

23

 

ASLI

 

KIRAT

 

76,66

 

95

 

85,83

 

BAŞARILI

 DİĞER DUYURULAR