ARAMA
Koru Belediyesi

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TALİMATI ME...

Geri

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TALİMATI METRUK BİNALARIN YIKIMI ve 3194 SAYILI İMAR KANUNUNA İSTİNADEN TESPİT EDİLEN  METRUK BİNALAR(237 ada 8 parsel) İLE İLGİLİ İLANDIR

4 Nisan 2024

 

         İçişleri  Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 31.12.2018 tarih ve 13031 tarihli yazısı, Çınarcık Kaymakamlığı 09.01.2019 tarih ve 63096489-215.99-E.69 sayılı yazısı ve 3194 sayılı İmar Kanununnun ‘Yıkılacak Derecede Tehlikeli Yapılar’ başlıklı 39. Maddesine istinaden ilgili kurumlarca idaremiz sınırlarında  tespit edilen metruk yapılardan 237 ada 8 parseldeki (eski 310 ada 1 parsel) metruk yapıların yıkımıyla ilgili adresi bulananlara durum tebliğ edilmiş , idaremiz 28.03.2024 tarih ve 383/390 sayılı yazısı ve Çınarık Kaymakamlığı ilgi yazısı yasa gereği 30 günlük süre ile idaremiz internet sitesinde 04.04.2024 yarihinde ilana çıkartılmıştır.

 

         Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

Ek1)İdaremiz 28.03.2024 tarih ve 383/390 sayılı yazısı

    2) Çınarcık Kaymakamlığı 09.01.2019 tarih ve 63096489-215.99-E.69 sayılı yazısı

 

 

                                                                                     Kamil YAMAN

                                                                                     Belediye Başkanı