--
-- --
Kamil YAMAN
Koru Belediye Başkanı

Başkan

Facebook

Başkanın
Mesajı

Mesaj Yaz
  Haberler
 Koru Belediyesi Personel Limited Şirketi İşe Alım Mülakat Sonuçları
 İMAR PLANI TADİLATI ASKI TUTANAĞI
 DAİMİ İŞÇİ ALIMI SINAV SONUCU
 DAİMİ İŞÇİ ALIMI SINAV DUYURUSU
 GÖREVDE YÜKSELME
Tüm Haberler
  Biten Projeler
 Çevre Düzenlemeleri
 Çınarcık Yolu Asfaltlama Projesi
 Plaj Düzenlenmesi
 Sahil Düzenlenmesi
 Piknik Alanı
Tüm Biten Projeler
  Devam Eden Projeler
Tüm Devam Eden Projeler
  Resim Galerisi
 Haluk Levent Konseri
 Çanakkale Gezisi
 Çevre Düzenlemesi
 Niran Ünsal Konseri
Tüm Resim Galerileri
 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HEYELAN HK. BİLGİLENDİRME

T.C. KORU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Fen İşleri Müdürlüğü

Sayı : E-69228239-349-73/93 03/02/2022

Konu : Heyelan Hk

ELİT SİTESİ YÖNETİMİNE

(Hürriyet Mah. Çınarcık Yalova Yolu Cad. Kapı No:29)

İlgi :01.02.2022 tarihli ve E-61134101-952.03.03.01-231672 sayılı yazınız.

Yalova Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne 28.01.2022 tarihinde yapılan şikayete istinaden; İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü teknik personelleri tarafından Koru Beldesi, Yanıklık Mevkii'nde heyelan incelemesi yapılmıştır. İnceleme neticesinde Belediyemiz sınırları içerisinde Hürriyet Mahallesi 167 ada 29 parselde bulunan bir süredir yaşanan toprak hareketliliği ve jeolojik sebeplerden dolayı kaymalar meydana geldiği ve heyelanın ilerleyerek Elit Sitesi No:21 ve 22 nolu ikiz villaya ulaştığı, ivedi şekilde önlem alınması, konutlarda ağır hasar oluşturarak yaşayanların can güvenliği riske atacağı kanaatine varıldığından, No:21 ve 22 adreslerindeki yapıların önlem alınıncaya kadar boşaltılması gerekmektedir denilmektedir. 3194 sayılı imar kanununun 39. maddesine istinaden genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icabettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir. Site yönetimi olarak gerekli tedbirlerin alınmasını söz konusu 21 ve 22 nolu yapıların boşaltılması ve gereğinin yapılmasını rica ederim. 

 

T.C. KORU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Fen İşleri Müdürlüğü

Sayı : E-69228239-349-76/96 04/02/2022

Konu : Heyelan Hk.

Sayın Khulood Fadhıl Kadhım AL-JASSANI

Hürriyet Mah Çınarcık Yalova Yolu Caddesi Elit Sitesi Kapı No: 29E D:22 Koru/Çınarcık/YALOVA

İlgi :01.02.2022 tarihli ve E-61134101-952.03.03.01-231672 sayılı yazınız.

Yalova Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne 28.01.2022 tarihinde yapılan şikayete istinaden; İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü teknik personelleri tarafından Koru Beldesi, Yanıklık Mevkii'nde heyelan incelemesi yapılmıştır. İnceleme neticesinde Belediyemiz sınırları içerisinde Hürriyet Mahallesi 167 ada 29 parselde bulunan bir süredir yaşanan toprak hareketliliği ve jeolojik sebeplerden dolayı kaymalar meydana geldiği ve heyelanın ilerleyerek Elit Sitesi No:21 ve 22 nolu ikiz villaya ulaştığı, ivedi şekilde önlem alınması, konutlarda ağır hasar oluşturarak yaşayanların can güvenliği riske atacağı kanaatine varıldığından, No:21 ve 22 adreslerindeki yapıların önlem alınıncaya kadar boşaltılması gerekmektedir denilmektedir. 3194 sayılı imar kanununun 39. maddesine istinaden genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icabettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir. Gerekli tedbirlerin alınmasını söz konusu 22 nolu yapının boşaltılması ve gereğinin yapılmasını rica ederim.

 

T.C. KORU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Fen İşleri Müdürlüğü

Sayı : E-69228239-349-75/95 04/02/2022

Konu : Heyelan Hk.

Sayın Bader N Kh ALNASER

Hürriyet Mah Yalova Cınarcık Yolu Cad Elıt Sıtesi Kapı No:29E D:21 Koru/Çınarcık/YALOVA

İlgi :01.02.2022 tarihli ve E-61134101-952.03.03.01-231672 sayılı yazınız.

Yalova Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne 28.01.2022 tarihinde yapılan şikayete istinaden; İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü teknik personelleri tarafından Koru Beldesi, Yanıklık Mevkii'nde heyelan incelemesi yapılmıştır. İnceleme neticesinde Belediyemiz sınırları içerisinde Hürriyet Mahallesi 167 ada 29 parselde bulunan bir süredir yaşanan toprak hareketliliği ve jeolojik sebeplerden dolayı kaymalar meydana geldiği ve heyelanın ilerleyerek Elit Sitesi No:21 ve 22 nolu ikiz villaya ulaştığı, ivedi şekilde önlem alınması, konutlarda ağır hasar oluşturarak yaşayanların can güvenliği riske atacağı kanaatine varıldığından, No:21 ve 22 adreslerindeki yapıların önlem alınıncaya kadar boşaltılması gerekmektedir denilmektedir. 3194 sayılı imar kanununun 39. maddesine istinaden genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icabettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir. Gerekli tedbirlerin alınmasını söz konusu 21 nolu yapının boşaltılması ve gereğinin yapılmasını rica ederim.

 

 


Copyright 2017 © Tüm Hakları Saklıdır
 Tel : +90 226 249 51 78
 
 Faks : +90 226 249 59 37
 
 E-mail : info @ koru.bel.tr
 
 Adres : Cumhuriyet Mah. Yalı Cd. No:2 Koru/ Çınarcık / Yalova - Türkiye