--
-- --
Kamil YAMAN
Koru Belediye Başkanı

Başkan

Facebook

Başkanın
Mesajı

Mesaj Yaz
  Haberler
 GÖREVDE YÜKSELME
 Parselasyon Planı Askı İlanı
 E-Belediye ile fatura ve borç ödeme
 İlan
 İlan
Tüm Haberler
  Biten Projeler
 Çevre Düzenlemeleri
 Çınarcık Yolu Asfaltlama Projesi
 Plaj Düzenlenmesi
 Sahil Düzenlenmesi
 Piknik Alanı
Tüm Biten Projeler
  Devam Eden Projeler
Tüm Devam Eden Projeler
  Resim Galerisi
 Haluk Levent Konseri
 Çanakkale Gezisi
 Çevre Düzenlemesi
 Niran Ünsal Konseri
Tüm Resim Galerileri
 Fen İşleri
     Mühendis Kaydı İçin Gereken Evraklar
   

 1 - Nüfus Cüzdan Fotokopisi

2 - İkametgah Belgesi

3 - Diploma Sureti

4 - Oda Kayıt Belgesi

5 - Büro Tescil Belgesi

6 - Vergi Levhası Fotokopisi

7 - İmza Sirküleri

8 - 1 Adet Fotoğraf

9 - Yıllık Kayıt Ücreti Dekontu

 
 
 
         İmar Durumu Almak İçin Gerekli Evraklar
   

 1 - İmar Durum Dilekçesi

2 - Tapu Fotokopisi

3 - Aplikasyon Krokisi

 
 
 
         İnşaat Ruhsatı Almak İçin Gerekli Evraklar
   

 1 - Mimari Proje

2 - Statik Proje

3 - Sıhhi Tesisat Projesi

4 - Elektrik Projesi

5 - Zemin Etüdü

6 - Kalfa ve Ustalık Belgesi

7 - Müteahit veya Mal Sahibinin Usta ile Sözleşmesi

   * Projeler Meslek Odalarından Denetimli Olacaktır.

 
 
 
         GSM Ruhsatı İçin İstenen Evraklar
   

 1 - Belediye Başkanlığına Dilekçe,

2 - Beyanname

3 - Kira Sözleşmesi ve Tapu Örneği

4 - Müessesenin Bulunduğu Yeri Gösterir Onaylı Plan ve Belge

5 - Oda Kayıt Belgesi Şirket ise Ticaret Sicil Gazetesinden Sicil Kaydı

6 - VergiLevhası

7 - İtfaiye Müdürlüğünden Yangın ve Patlamalar için Gerekli Önlemlerin Alındığına Dair Belge

8 - Yangın Söndürme Tüpünün Faturası

9 - Emisyon İzni (İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden)

10 - Deşarj İzni veya Analiz Raporu (İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden)

11 - Tehlikeli Atıklarla İlgili Lisansa Tabi ise Belgesi (Sağlık İl Müdürlüğünden)

12 - Sağlık Raporu (Sağlık Ocağından)

13 - Mesul Müdür Sözleşmesi

14 - Yapı Kullanma İzin Belgesi

15 - Kurul Tarafındn Hazırlanacak Açılma Raporu

 
 
 
         Sıhhi İşyerleri İçin İstenen Evraklar
   

 1 - Belediye Başkanlığına Dilekçe

2 - Vergi Levhası

3 - Oda Kayıt Belgesi

4 - Ustalık Belgesi

5 - İkametgah

6 - Kira Kontratı

7 - Nüfus Cüzdan Fotokopisi

8 - Verem Savaş Dispanserinden Sağlık Raporu

9 - Yangın Söndürme Tüpü Fatura Fotokopisi

10 - İtfaiye Müdürlüğünden Gerekli Görüş

11 - Tapu Fotokopisi

12 - Yapı Kullanma İzin Belgesi

 
 
 
         İstirahat ve Eğlence Yeri İşletme İzin Belgesi İçin Gereken Evraklar
   

 1 - Belediye Başkanlığına Dilekçe

2 - İkametgah

3 - Kira Kontratı

4 - Nüfus Cüzdan Fotokopisi

5 - Cumhuriyet Savcılığından Sabıka Kaydı

6 - Vergi Levhası

7 - Tapu Fotokopisi

8 - Dernek Lokali ise Dernek Kaydı Belgesi

9 - Yapı Kullanma İzin Belgesi

10 - 3 Adet Fotoğraf

11 - Oda Kayıt Belgesi

12 - Yangın Söndürme Tüpü Fatura Fotokopisi

13 - İtfaiye Müdürlüğünden Gerekli Görüş

14 - Verem Savaş Dispanserinden Sağlık Raporu

15 - Muvaffakkatname (Kütüğünde Mesken Görünen Yerden İstenir)

     * Muvaffakkatname: İşyeri açılan yer konut şeklindeyse tüm bina sahiplerinden izin alındığına dair belgedir. Konutta oturanlardan 1 daire bile izin vermezse ruhsat verilmez

 


Copyright 2017 © Tüm Hakları Saklıdır
 Tel : +90 226 249 51 78
 
 Faks : +90 226 249 59 37
 
 E-mail : info @ koru.bel.tr
 
 Adres : Cumhuriyet Mah. Yalı Cd. No:2 Koru/ Çınarcık / Yalova - Türkiye